Quế Sơn nâng cao chất lượng giải quyết TTHC bằng hệ thống đánh giá sự hài lòng theo thời gian thực

Để tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ công và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân UBND huyện Quế Sơn đã ban hành Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 21/07/2023 về Khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính trên địa bàn huyện năm 2023. Để thực hiện hiệu quả kế hoạch trên huyện Quế Sơn đã triển khai áp dụng Hệ thống đánh giá sự hài lòng theo thời gian thực kể tử ngày 01/08/2023, đây là một bước tiến đáng chú ý trong việc đảm bảo tính minh bạch, thuận tiện, kịp thời, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số hiện nay.

Hệ thống Đánh giá sự hài lòng theo thời gian thực sử dụng phiếu hỏi điện tử thông qua việc quét mã QR, được thiết kế đơn giản, dễ hiểu, cho phép người dân dễ dàng chia sẻ những suy nghĩ, đánh giá và ý kiến của họ về trải nghiệm giải quyết thủ tục hành chính tại các Bộ phận TN&TKQ cấp huyện, cấp xã. Từ đó tạo thuận lợi để người dân đánh giá việc phục vụ không chỉ sau khi nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính mà còn đánh giá ngay ở bước hướng dẫn, giao tiếp ban đầu của công chức tại Bộ phận một cửa các cấp. 

Giao diện Hệ thống đánh giá sự hài lòng theo thời gian thực

Mục tiêu của khảo sát là đánh giá đầy đủ, chi tiết, trung thực về chất lượng dịch vụ công và sự hài lòng của người dân. Để đảm bảo tính minh bạch và công tâm, quy trình đánh giá sẽ được giám sát chặt chẽ và không khai thác các thông tin cá nhân của người dân. Dữ liệu từ khảo sát sẽ được sử dụng để phân tích theo thời gian thực, giúp kịp thời cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ công trên địa bàn huyện. Đối với các phản hồi không hài lòng sẽ được hệ thống gửi ngay lập tức đến Lãnh đạo UBND huyện Quế Sơn từ đó sẽ có những chỉ đạo, thực hiện các biện pháp cải thiện một cách nhanh chóng, chính xác đáp ứng đúng yêu cầu và mong muốn của người dân trên địa bàn.