UBMT xã Quế Thuận: Tổ chức Diễn đàn “Nhân dân góp ý công chức Địa chính – Xây dựng xã”

Sáng ngày 31/8/2023 tại hội trường Trung tâm văn hoá xã, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Quế Thuận tổ chức Diễn đàn “Nhân dân góp ý xây dựng công chức Địa chính – Xây dựng xã”. Tham dự diễn đàn có: bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt – UVTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, đại diện lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, trưởng – phó các hội đoàn thể xã, các đồng chí trong quân dân chính thôn và đại diện 50 hộ dân trên địa bàn toàn xã.