Bí thư Huyện ủy Quế Sơn khảo sát và làm việc với các cơ quan, đơn vị, địa phương về dự án mở rộng mặt đường ĐH3

Ngày 06/9/2023, ông Đinh Nguyên Vũ – Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo về đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn huyện đã khảo sát và làm việc với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ thi công và giải phóng mặt bằng dự án mở rộng mặt đường ĐH3. Tham dự có ông Nguyễn Minh Châu – Phó Chủ tịch UBND huyện.

Lãnh đạo huyện Quế Sơn kiểm tra tiến độ thi công dự án mở rộng mặt đường ĐH3 - Ảnh: Duy Thái

Dự án được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 05/01/2021 với tổng mức đầu tư hơn 99,6 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh 90 tỷ đồng, ngân sách huyện hơn 9,6 tỷ đồng. Dự án được khởi công xây dựng từ tháng 7/2022, có chiều dài tuyến 4.543m, mặt đường 8m, đi qua 3 địa phương gồm thị trấn Hương An, xã Quế Phú và xã Quế Mỹ; có 270 hộ dân với 435 thửa đất bị ảnh hưởng. 

Do điều kiện ngân sách huyện khó khăn nên dự án này được UBND huyện triển khai thực hiện theo hình thức Nhà nước và Nhân dân cùng làm, trong đó Nhà nước bồi thường, hỗ trợ đối với tài sản bị thiệt hại là vật kiến trúc, mồ mả, còn Nhân dân hiến tặng đất đai, cây cối hoa màu. Đến nay, có 247 hộ dân thống nhất hiến tặng đất đai, cây cối hoa màu để thực hiện dự án; còn 23 hộ chưa thống nhất do một số hộ có diện tích  đất ở, đất vườn bị ảnh hưởng lớn.

Hàng trăm hộ dân đồng thuận hiến đất làm đường - Ảnh: Duy Thái

UBND huyện Quế Sơn đã phê duyệt 2 phương án bồi thường và tiến hành chi trả cho 54 hộ dân có vật kiến trúc và 16 hộ dân có mồ mả bị ảnh hưởng bởi dự án với tổng giá trị 5 tỷ đồng. Đơn vị thi công đang triển khai xây dựng các đoạn tuyến đã được bàn giao mặt bằng. Đến nay, khối lượng thi công hoàn thành đạt khoảng 32% giá trị hợp đồng. Dự kiến công trình hoàn thành cuối năm 2024.

Ông Đinh Nguyên Vũ – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quế Sơn giao UBND huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đảm bảo an toàn, chất lượng; tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân đồng thuận hiến đất để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, nhanh chóng hoàn thành xây dựng tuyến đường ĐH03...

Tin liên quan