Quế Sơn: Tổ chức tập huấn, hướng dẫn Hội nghị Ban công tác Mặt trận khu dân cư nhiệm kỳ 2024 - 2026 và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, thị trấn nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Ngày 08/9/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn Hội nghị Ban công tác Mặt trận khu dân cư, nhiệm kỳ 2024 - 2026 và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, thị trấn nhiệm kỳ 2024 - 2029 cho các đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 13 xã, thị trấn và Trưởng Ban Công tác Mặt trận 74 thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện.

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: TG

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe phổ biến, quán triệt các văn bản và hướng dẫn một số nội dung quan trọng để chuẩn bị cho Hội nghị Ban công tác Mặt trận khu dân cư nhiệm kỳ 2024 - 2026 và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, thị trấn nhiệm kỳ 2024 - 2029 như: Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Chỉ thị số 40-CT/TU, ngày 13/07/2023 của Tỉnh ủy Quảng Nam và Chỉ thị số 23-CT/HU, ngày 20/7/2023 của Huyện ủy Quế Sơn về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Triển khai Hướng dẫn số 104/HD-MTTW-ĐCT, ngày 29/06/2023 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Hướng dẫn số 29/HD-MTTQ-BTT, ngày 22/8/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về hướng dẫn Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029; Kế hoạch số 18/KH-MTTQ-UB, ngày 28/8/2023 của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã, thị trấn tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Quế Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029;…

Tại Hội nghị có 12 ý kiến trao đổi những khó khăn, vướng mắc liên quan đến tổ chức Hội nghị Ban công tác Mặt trận khu dân cư nhiệm kỳ 2024 - 2026  và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện giải đáp đầy đủ và hướng dẫn triển khai thực hiện.

Thông qua tập huấn giúp các đại biểu, cán bộ làm công tác Mặt trận cơ sở nắm vững nội dung văn bản để tổ chức Hội nghị Ban công tác Mặt trận khu dân cư nhiệm kỳ 2024 - 2026 và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, thị trấn nhiệm kỳ 2024 - 2029 đảm bảo đúng quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam.

Tin liên quan