Quế Sơn: Ký kết Kế hoạch phối hợp với Hội Chữ Thập đỏ huyện về phối hợp tổ chức hoạt động nhân đạo, từ thiện và an sinh xã hội giai đoạn 2023 - 2027 trên địa bàn huyện Quế Sơn

Sáng ngày 11/9/2023, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện đã diễn ra Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện với Hội Chữ Thập đỏ huyện Quế Sơn.

Ký kết Kế hoạch phối hợp với Hội Chữ Thập đỏ huyện về phối hợp tổ chức hoạt động nhân đạo, từ thiện và an sinh xã hội giai đoạn 2023 - 2027 trên địa bàn huyện Quế Sơn - TG

Tham dự buổi lễ, có Ông Lý Xuân Phong - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các vị trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và đồng chí Trần Thị Phương Thảo - Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ huyện.

Sau phần khai mạc buổi lễ, giới thiệu đại biểu, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thông qua nội dung dự thảo Kế hoạch phối hợp. Các đại biểu có mặt tại buổi lễ ký kết đã phát biểu, đóng góp ý kiến trên tinh thần dân chủ, công khai. Sau khi thống nhất, đại diện lãnh đạo hai đơn vị tiến hành ký kết Kế hoạch phối hợp. Nội dung Kế hoạch tập trung vào các nội dung sau: Tuyên truyền các giá trị nhân đạo, tinh thần tương thân, tương ái, truyền thống đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam; tổ chức vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện để khắc phục hậu quả do thiên tai, dịch bệnh, sự cố nghiêm trọng và tổ chức các hoạt động nhân đạo; tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào, cuộc vận động, chương trình nhân đạo do hai bên phát động; phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội về chính sách, pháp luật hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội,... 

Việc thực hiện kế hoạch phối hợp nhằm phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và Hội Chữ thập đỏ huyện trong công tác phối hợp thực hiện các hoạt động nhân đạo, từ thiện góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện giai đoạn 2023 - 2027 theo tinh thần Kết luận số 44-KL/TW, ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW, ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới.

Tin liên quan