Huyện ủy Quế Sơn hội nghị quán triệt các văn bản cấp trên

Sáng 12/9/2023, Huyện ủy Quế Sơn tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản cấp trên, thông qua dự thảo các báo cáo theo chương trình công tác quý III/2023. Các đồng chí Đinh Nguyên Vũ –TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Võ Văn Nhàn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Phước Sơn – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: Duy Thái 

Tại hội nghị, đồng chí Ngô Văn Nhanh - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy triển khai, quán triệt Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Đồng chí Võ Đình Trung - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy triển khai, quán triệt Quy định số 110-QĐ/TW, ngày 06/7/2023 về luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra Đảng; Quy định số 117-QĐ/TW, ngày 18/8/2023 cua Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan.

Đồng chí Đinh Nguyên Vũ –TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc hội nghị - Ảnh: Duy Thái

Đồng chí Lê Quang Hòa - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai, quán triệt Kết luận số 54-KL/TW ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; Quy định số 116-QĐ/TW, ngày 28/7/2023 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; Kết luận số 61-KL/TW, ngày 17/8/2023 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Đồng chí Lý Xuân Phong - UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện triển khai quán triệt Kết luận số 58-KL/TW, ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam; Chỉ thị số 40-CT/TU, ngày 13/7/2023 của Tỉnh ủy Quảng Nam và Chỉ thị số 23-CT/HU, ngày 20/7/2023 của Huyện ủy Quế Sơn về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đồng chí Trần Quang Thái - UVBTV, Trưởng Công an huyện triển khai, quán triệt Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới; Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 13/7/2023 của Bộ Chính trị về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.

Tại hội nghị, Huyện ủy Quế Sơn cũng tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đánh giá kết quả thực hiện 

Chỉ thị số 13-CT/HU ngày 20/01/2022 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị toàn huyện.

Tin liên quan