Quế Sơn thực hiện 1 dự án, 5 kế hoạch về phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Sáng ngày 26/9/2023, Chi  cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam tổ chức kiểm tra, hướng dẫn công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh quy định cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại (KTV, KTTT) giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết số 17 ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh về quy định chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện Quế Sơn. Ông Nguyễn Minh Châu – Phó Chủ tịch UBND huyện, cùng lãnh đạo Phòng NN&PTNT, Tài chính - Kế hoạch huyện tham dự buổi làm việc với Chi  cục Phát triển nông thôn tỉnh.

Người dân Quế Sơn chú trọng phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại - Ảnh: Duy Thái

Theo báo cáo của UBND huyện Quế Sơn, thực hiện Nghị quyết số 35 của HĐND tỉnh, địa phương đã ban hành Đề án phát triển KTV, KTTT giai đoạn 2021-2025 và chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện. Kết quả năm 2022, toàn huyện có 117 hộ đăng ký, trong đó có 94 hộ đủ điều kiện thực hiện; huyện đã giải ngân hơn 1,9 tỷ đồng (đạt 48%) nguồn vốn Nghị quyết 35 năm 2022. Trong năm 2023, nguồn vốn thực hiện Nghị quyết 35 trên địa bàn Quế Sơn là 3 tỷ đồng. Hội đồng thẩm định của huyện đang tổ chức kiểm tra thực tế đối với 148 hộ đăng ký phát triển KTV, KTTT trong năm nay.