Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quế Sơn họp đánh giá hoạt động quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2023

Ngày 11/10/2023, Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Quế Sơn họp đánh giá hoạt động quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2023. Ông Nguyễn Văn Thắng – Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn – Trưởng Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện chủ trì hội nghị. Đến dự có đồng chí Lê Thị Kim Anh – Phó giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Nam.

Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quế Sơn họp đánh giá hoạt động quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2023 - Ảnh: TG

Quý III/2023, kết quả hoạt động của Phòng giao dịch NHCSXH huyện đạt nhiều kết quả đáng kể trên các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, cụ thể:

Tổng nguồn vốn đến 30/9/2023 là 579.986 triệu đồng, tăng so với đầu năm 53.631 triệu đồng; Tổng dư nợ đến 30/9/2023: 497.566 triệu đồng, tăng 41.322 triệu đồng, tỷ lệ tăng 9,06% so với năm 2022. Toàn huyện có 16 chương trình tín dụng chính sách đang được thực hiện với 11.871 món vay và 9.073 khách hàng vay vốn đang còn dư nợ; một số chương trình tín dụng tăng trưởng dư nợ cao so với năm 2022 như chương trình: cho vay hộ cận nghèo tăng 32.502 triệu đồng/640 lượt hộ vay, (29,11%); cho vay giải quyết việc làm tăng 14.137 triệu đồng/365 lượt hộ vay (24,93%); cho vay NĐ100 tăng 11.652 triệu đồng/39 lượt hộ vay (20,88%). Doanh số cho vay đạt 94.279 triệu đồng/1.534 lượt khách hàng vay vốn. Doanh số thu nợ đạt 52.903 triệu đồng (=56,11% DSCV). Mức dư nợ bình quân 54,8 triệu đồng/hộ, 2.202 triệu đồng/tổ TK&VV, 38,274 triệu đồng/xã; đơn vị có mức dư nợ cao nhất là Thị trấn Đông Phú 83.178 triệu đồng, đơn vị có mức dư nợ thấp nhất là xã Quế Hiệp 19.281 triệu đồng. Tổng nợ xấu 451 triệu đồng, tỷ lệ 0,09%. Tỷ lệ thu lãi đạt 100% số lãi phải thu, chất lượng hoạt động tín dụng toàn huyện đạt loại tốt. 

UBND xã, thị trấn đã phối hợp với NHCSXH triển khai tốt các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn; công tác phân bổ vốn đến thôn, tổ dân phố được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Hội Đoàn thể các cấp đã thực hiện tốt các nội dung văn bản liên tịch, hợp đồng ủy thác, phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý vốn, chỉ đạo các Tổ TK&VV thuộc Hội quản lý thực hiện các nội dung theo hợp đồng ủy nhiệm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bình xét cho vay, đôn đốc thu hồi nợ gốc, thu lãi, huy động tiết kiệm, đối chiếu, phân loại nợ,…

Đồng chí Lê Thị Kim Anh – Phó giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh - Ảnh: Lan Anh

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lê Thị Kim Anh – Phó giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã biểu dương những kết quả đạt được, hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra cũng như kế hoạch cấp trên giao đầu năm. Đồng thời đề nghị tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư; Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, quan tâm ý kiến đề xuất trong các cuộc họp HĐND và UBND huyện về bố trí vốn ngân sách địa phương năm 2024 ủy thác qua NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo chỉ tiêu tỉnh giao và theo kế hoạch Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2030 đã được UBND huyện phê duyệt.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng - PCT UBND huyện, Trưởng Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện, đề nghị lãnh đạo các địa phương, lãnh đạo các ban, ngành, thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ 3 tháng còn lại năm 2023.  Đồng thời, thay mặt lãnh đạo UBND huyện, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện cảm ơn chi nhánh NHCSXH tỉnh đã quan tâm hỗ trợ cho Quế Sơn  xây dựng 01 ngôi nhà “ Nghĩa tình đồng đội” ở xã Quế Mỹ.

Tin liên quan