Đồng chí Đinh Nguyên Vũ - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện làm việc với Đảng ủy xã Quế Mỹ

Chiều ngày 17/10/2023, Thường trực H­uyện ủy tổ chức buổi làm việc với Đảng ủy xã Quế Mỹ để nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm 2023 và một số nội dung liên quan.

Đồng chí Đinh Nguyên Vũ - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện làm việc với Đảng ủy xã Quế Mỹ - Ảnh: Huy Tú

Dự làm việc có đồng chí Ngô Văn Nhanh - UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện uỷ; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quế Mỹ. 

Phát biểu Kết luận buổi làm việc đồng chí Đinh Nguyên Vũ - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quế Mỹ đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; tình hình kinh tế - xã hội phát triển ổn định, an ninh - quốc phòng được giữ vững; các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo được quan tâm; những vấn đề còn tồn đọng, vướng mắc trong thời gian qua từng bước được tháo gỡ; một số tồn tại, hạn chế cơ bản được khắc phục; các công trình, dự án trên địa bàn xã được quan tâm đầu tư xây dựng; công tác phát triển đảng viên đạt chỉ tiêu trên giao; công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thường xuyên; trật tự xây dựng, đất đai, tài nguyên khoáng sản được quản lý chặt chẽ...

Đồng chí Đinh Nguyên Vũ đề nghị Đảng ủy xã Quế Mỹ tiếp thu ý kiến tham gia của các thành viên trong Đoàn công tác của huyện; xác định rõ mục tiêu, định hướng phấn đấu trong thời gian tới; tập trung xây dựng tập thể thật sự đoàn kết, thống nhất để lãnh đạo điều hành hoàn thành các chỉ tiêu đề ra; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ và cán bộ phụ trách công tác xây dựng Đảng có kế hoạch cụ thể để khắc phục các hạn chế do Đoàn công tác chỉ ra, trọng tâm 1 số nội dung sau:

1. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, đời sống của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Tăng cường công tác quản lý đảng viên và phát triển đảng viên trong các chi hội, đoàn thể thôn; thực hiện nghiêm quy chế làm việc của Đảng ủy, nêu cao tinh thần dân chủ, tự phê bình và phê bình; chỉ đạo đẩy mạnh sinh hoạt chuyên đề, kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành ở các chi bộ. Thực hiện tốt công tác dân vận khéo tại địa phương.

2. Tập trung công tác quy hoạch trên địa bàn xã; tiếp tục huy động nguồn lực từ cấp trên kết hợp với nguồn lực tại chỗ để xây dựng và giữ vững các tiêu chí nông thôn mới, nhất là tập trung các tiêu chí bị tụt, các tiêu chí chưa đạt. Tiếp tục làm tốt công tác vận động GPMB tuyến đường ĐH03, ĐH21 và các công trình, dự án khác trên địa bàn xã; tập trung chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

3. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn xã; không để người dân thiếu đói trong dịp Tết; có biện pháp hỗ trợ tiền điện chiếu sáng cho các hộ dân dọc tuyến đường ĐT611, đảm bảo người dân an tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền; tăng cường quản lý tốt các hoạt động tôn giáo trên địa bàn xã. Vận động người dân thực hiện tốt công tác phòng, chống lụt bão trong thời gian tới, khẩn trương nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường giao thông hư hỏng do mưa, lụt gây ra, đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa cho người dân.

4. Chỉ đạo Công an, Quân sự xã duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định; kịp thời nắm bắt, phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn xã. 

5. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát huy vai trò Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số cấp xã, kịp thời điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc của ban chỉ đạo, tạo điều kiện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính theo tinh thần Chỉ thị 13-CT/HU, ngày 20/01/2022 của Huyện uỷ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị toàn huyện; giải quyết tốt các kiến nghị, đơn thư khiếu nại tại địa phương, hạn chế thấp nhất việc gởi đơn thư nặc danh, mạo danh, vượt cấp.

6. Tập trung công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2023 đảm bảo chất lượng, đánh giá sát đúng với tình hình thực tế địa phương. 

7. Mặt trận và các đoàn thể của xã bám sát chương trình, kế hoạch công tác năm, đề ra giải pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến. Tập trung theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo Hội nghị Ban công tác Mặt trận và Chi hội Hội Liên hiệp Thanh niên cấp thôn tiến đến Đại hội đại biểu Mặt trận và Hội Liên hiệp Thanh niên cấp xã, nhiệm kỳ 2024-2029 đảm bảo kế hoạch đề ra.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Bí thư Huyện uỷ đã ghi nhận và giải trình nhiều ý kiến đề xuất, kiến nghị của các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quế Mỹ, đồng thời chỉ đạo định hướng giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới.

Tin liên quan