Quế Sơn: Tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2023 cho cán bộ Mặt trận cơ sở.

Thực hiện Kế hoạch số 152/KH-MTTQ-BTT, ngày 14/8/2023, từ ngày 24-25/10/2023 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2023 cho 87 đại biểu là Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 13 xã, thị trấn, Trưởng Ban công tác Mặt trận 74 khu dân cư trên địa bàn huyện, thời gian tập huấn diễn ra trong 02 ngày, bắt đầu từ ngày 24/10 đến hết ngày 25/10/2023.