UBND thị trấn Đông Phú tổ chức tuyên truyền với chuyên đề “Luật Trẻ em và kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em” cho học sinh tiểu học trên địa bàn thị trấn

Nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11), hướng tới mục tiêu góp phần nâng cao nhận thức, ý thức thượng tôn pháp luật, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trên địa bàn thị trấn; đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật, tuân thủ pháp luật trở thành công việc tự thân, thói quen hằng ngày tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội.

Tuyên truyền với chuyên đề “Luật Trẻ em và kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em” cho học sinh tiểu học - Ảnh: TG

 Ngày 08/11/2023, UBND thị trấn Đông Phú phối hợp với nhà trường tổ chức tuyên truyền với chuyên đề “Luật Trẻ em, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực” tại trường tiểu học thị trấn Đông Phú, với sự tham gia của giáo viên, nhân viên và 705 em học sinh.

Tại Hội nghị bà Nguyễn Thị Lý – Công chức Tư pháp – Hộ tịch thị trấn Đông phú đã phổ biến những nội dung cơ bản của Luật trẻ em gồm: quyền, bổn phận của trẻ em; nguyên tắc, biện pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, nhà trường, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em. Qua đó vận động các em cùng tham gia thực hiện tốt luật này để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, cũng như thực hiện tốt bổn phận của trẻ em.

Trong buổi tuyên truyền, các em học sinh được đặt câu hỏi, giao lưu và tham gia trả lời, em nào trả lời đúng sẽ được nhận một phần quà. Tạo được sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em, từ đó góp phần tăng cường đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức về Luật trẻ em trong thiếu nhi và cộng đồng; phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. 

Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, giúp các em học sinh tìm hiểu pháp luật, các quyền và nghĩa vụ của bản thân, góp phần cùng gia đình và nhà trường giáo dục các em là con ngoan, trò giỏi, người có ích cho xã hội.

Tin liên quan