Quế Sơn vận động gần 1,3 tỷ đồng hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam

Sáng 26/1/2024, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Quế Sơn tổng kết công tác hội năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.