Điện lực Quế Sơn – PC Quảng Nam  thực hiện tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, an toàn  trong học đường

Nhằm mục đích lan tỏa một số kiến thức về sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và thực hiện bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp cho đối tượng là học sinh. Vừa qua, Điện lực Quế Sơn – PC Quảng Nam đã phối hợp với điểm Trường THCS Quế Xuân, tổ chức buổi tuyên truyền kiến thức về sử dụng điện tiết kiệm, an toàn cho gần 400 em học sinh các khối lớp 6, 7 và 8 tại trường.