Điện lực Quế Sơn – PC Quảng Nam Tri ân khách hàng sử dụng điện

Hưởng ứng chương trình Tháng Tri ân khách hàng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam diễn ra trong tháng 12/2023 đến hết tháng 01/2024, Điện lực Quế Sơn – PC Quảng Nam đã triển khai nhiều hoạt động hướng đến Khách hàng, Cộng đồng và xã hội.

Để đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy, cung cấp điện liên tục cho các khách hàng công nghiệp trên đại bàn huyện, Điện lực Quế Sơn đã hỗ trợ khách hàng vệ sinh, duy tu, bảo dưỡng lưới điện và thiết bị thuộc tài sản của khách hàng đầu tư và quản lý vận hành.

Bên cạnh đó, Công đoàn, Đoàn thanh niên cũng có nhiều hoạt động hướng đến an sinh xã hội như: Thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ sửa chữa thay thế thiết bị điện hư hỏng miễn phí cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn.Với các hoạt động trên, CBCNV Điện lực Quế Sơn hy vọng góp một phần để các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đón một mùa xuân mới ấm áp, vui tươi và hạnh phúc. 

A truck with a crane on it

Description automatically generated

Vệ sinh thiết bị tại TBA nhà máy may Hòa Thọ bằng phương pháp Hotline.