Đại hội điểm Hội LHTN xã Quế Phú

Ngày 01/2/2024, Hội LHTN Việt Nam xã Quế Phú (Quế Sơn) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI (nhiệm kỳ 2024 - 2029). Đây là đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm cấp xã của huyện. Chị Đỗ Thị Linh Phương – Bí thư Huyện đoàn - Chủ tịch Hội LHTN huyện dự và chỉ đạo đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Hội LHTN Việt Nam xã Quế Phú tập trung định hướng tư tưởng, giáo dục truyền thống, nếp sống văn hóa cho thanh niên; tổ chức 12 đợt học tập Nghị quyết Đại hội Đảng, Đoàn các cấp và Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; 14 đợt hành quân về địa chỉ đỏ; 11 hoạt động ngoại khóa tuyên truyền an toàn giao thông, tai nạn thương tích, tội phạm và tệ nạn xã hội; 6 ngày hội - hội trại thu hút hơn 5.000 lượt thanh niên tham gia. Tổ chức 32 đợt ra quân bảo vệ môi trường gắn với “Ngày Chủ nhật xanh”; trồng mới hơn 3.200 cây xanh tại các khu dân cư; thành lập 1 đội xung kích tham gia các hoạt động thu gom rác thải nhựa; 1 đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ chuyển đổi số.