Đoàn giám sát của Tỉnh ủy giám sát thực thiện Kết luận 62 tại Quế Sơn

Chiều ngày 27/3/2024, tại huyện Quế Sơn, Đoàn giám sát số 1286 của Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thông qua báo cáo kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Quế Sơn và đồng chí Bí thư Huyện ủy; đồng chí Chủ tịch UBND huyện về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Thông báo số 160 ngày 15/1/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Kết luận số 62 ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đoàn giám sát do đồng chí Võ Xuân Ca - Ủy viên BTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn.

Đoàn giám sát của Tỉnh ủy do đồng chí Võ Xuân Ca - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi làm việc tại Quế Sơn - Ảnh: Duy Thái

Qua giám sát cho thấy, trong những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Quế Sơn; đồng chí Đinh Nguyên Vũ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Phước Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp quán triệt sâu sắc, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng sát cơ sở và địa bàn dân cư. 

Nội dung hoạt động ngày càng cụ thể, thiết thực và hiệu quả. Các cuộc vận động và phong trào thi đua được đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được triển khai một cách chủ động, có trọng tâm và đi vào chiều sâu. Vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân từng bước được phát huy…

Đoàn giám sát đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Quế Sơn; đồng chí Bí thư Huyện ủy và đồng chí Chủ tịch UBND huyện phát huy kết quả đạt được, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục kịp thời những hạn chế đoàn giám sát nêu ra; đề cao vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng cụ thể, thiết thực và hiệu quả…

Tin liên quan