Huyện ủy Quế Sơn tổ chức hội nghị lần thứ 18 – Khóa XXV

Ngày 29/3/2024, Huyện ủy Quế Sơn tổ chức hội nghị lần thứ 18 (khóa XXV) nhằm đánh giá tình hình công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024 và quán triệt một số nội dung quan trọng khác. Các đồng chí Đinh Nguyên Vũ – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Võ Văn Nhàn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Phước Sơn – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng chủ trì hội nghị.

Huyện ủy Quế Sơn tổ chức hội nghị lần thứ 18 – Khóa XXV - Ảnh: Duy Thái

Qúy I/2024, Huyện ủy Quế Sơn ban hành kế hoạch giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm cần tập trung chỉ đạo giải quyết trong năm 2024; tổ chức sinh hoạt chính trị “Vững bước dưới cờ Đảng”sưu tầm, biên soạn, xuất bản tập sách về Hòn Tàu; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Quế Sơn; quán triệt, triển khai các văn bản của cấp trên; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và công tác dân vận của Đảng. Trong quý, Quế Sơn kết nạp 23 đảng viên mới, đạt 26,4% so với chỉ tiêu tỉnh giao. Đến nay, toàn Đảng bộ huyện có 3.753 đảng viên, sinh hoạt tại 53 tổ chức cơ sở đảng. Huyện ủy Quế Sơn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng đạt kết quả khá tốt. Toàn huyện gieo sạ được 3.628,7/3.630 ha, đạt 99,9% kế hoạch. Các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi được triển khai đồng bộ. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trong quý ước đạt 1.326,8 tỷ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện (đến ngày 19/3/2024) đạt hơn 201 tỷ đồng, bằng 25% kế hoạch tỉnh giao. Huyện lập hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận xã Quế Minh, Quế An đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Đăng ký mới 5 sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2024...