UBND huyện Quế Sơn sơ kết công tác quý I/2024

UBND huyện Quế Sơn vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác qúy I, triển khai nhiệm vụ qúy II/2024. Ông Nguyễn Phước Sơn - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

UBND huyện Quế Sơn sơ kết công tác quý I/2024 - Ảnh: Duy Thái

Quý 1/2024,  UBND huyện bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng đạt kết quả tích cực. Theo đó, huyện tăng cường công tác chỉ đạo chăm sóc lúa và các loại cây trồng vụ Đông Xuân 2023 – 2024; tập trung phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Đồng thời, nỗ lực thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất. Quý I/2024, tổng giá trị sản xuất CN-TTCN của Quế Sơn ước đạt 1.326,8 tỷ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 25% kế hoạch tỉnh giao và bằng 22% kế hoạch HĐND huyện giao. Huyện Quế Sơn lập hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận xã Quế Minh, Quế An đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Đăng ký mới 5 sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Chú trọng chăm lo đời sống người có công cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội. Tổ chức sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo khí thế vui tươi phấn khởi trong nhân dân. Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Tiến độ triển khai thực hiện, quyết toán kiên cố hóa các tuyến ĐH, GTNT, việc lập hồ sơ, thủ tục triển khai các công trình nông thôn mới năm 2024 chậm; Kết quả thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt đạt tỷ lệ thấp...

Triển khai nhiệm vụ qúy II và tháng 4/2024, ông Nguyễn Phước Sơn – Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các ngành, địa phương ngoài những nhiệm vụ thường xuyên, cần tập trung tháo gỡ, khắc phục những vấn đề bức xúc nổi cộm; hướng dẫn Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng trừ sâu bệnh; tăng cường quản lý, bảo vệ và phòng chống cháy rừng trong mùa hanh khô; đẩy mạnh phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, phát triển sản phẩm Ocop, xây dựng nông thôn mới; tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường; đổi mới xúc tiến đầu tư, tháo gỡ vướng mắc về cơ chế chính sách, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng để thu hút, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào huyện; tổ chức di dời chợ Đông Phú hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra; quản lý điều hành ngân sách theo kế hoạch; tăng cường công tác kiểm soát thu chi; đảm bảo thực hiện các chính sách an sinh xã hội; nâng cao chất lượng y tế, giáo dục; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện...

Tin liên quan