Quế Sơn tổng kết công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2023

Sáng 4/4, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) huyện Quế Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024. Ông Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Quế Sơn tổng kết công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2023 - Ảnh: Duy Thái

Năm 2023, Quế Sơn có 7.266 người tham gia BHXH bắt buộc (đạt 100,03% kế hoạch tỉnh giao); 1.600 người tham gia BHXH tự nguyện (đạt 102,24% kế hoạch tỉnh giao); 6.698 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); 79.714 người tham gia BHYT. Đến nay, tỷ lệ bao phủ BHYT so với dân số toàn huyện là 98%.

BHXH huyện thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo tiến độ kế hoạch thu, giảm tiền chậm đóng của các đơn vị sử dụng lao động, không để nợ BHYT từ nguồn ngân sách nhà nước đóng. Năm 2023, tổng số thu BHXH, BHTN, BHYT hơn 199 tỷ đồng.

Quế Sơn có 78.035/79.035 người tham gia BHXH, BHYT được cập nhật đầy đủ mã định danh cá nhân/căn cước công dân (đạt 98,73%). Công tác hướng dẫn, cài đặt ứng dụng VssID được đẩy mạnh thực hiện; lũy kế đến hết năm 2023 toàn huyện cài đặt được 17.823 trường hợp, đạt 81,15% so với kế hoạch tỉnh giao.

Năm 2024, Quế Sơn phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu 7.750 người tham gia BHXH bắt buộc; 1.950 người tham gia tham gia BHXH tự nguyện; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 99% dân số...

Ông Nguyễn Văn Thắng - Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện Quế Sơn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cụ thể hóa chỉ tiêu, nhiệm vụ về BHXH, BHYT thành chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với tình hình thực tế; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chính sách, chế độ về BHXH, BHYT, tạo thuận lợi cho người lao động, nhân dân tham gia và thụ hưởng các chế độ về BHXH, BHYT… Từ đó tăng nhanh diện bao phủ người tham gia, nhất là BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

 

 

 

 

 

Tin liên quan