Phát động cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng huyện Quế Sơn lần thứ IV

Ban tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng huyện Quế Sơn vừa phát động cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ IV -năm 2024