UBND xã Quế An tổ chức sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân năm 2023-2024

Sáng ngày 14/5/2024, UBND xã Quế An tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân năm 2023-2024; triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu năm 2024. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Kim Minh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy.

UBND xã Quế An tổ chức sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân năm 2023-2024 - Ảnh: TG

Theo đó, ngay từ đầu vụ, UBND xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc lịch thời vụ, cơ cấu giống trong sản xuất và nuôi trồng; việc quản lý, điều hành nước tưới trên đồng ruộng đảm bảo; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn bà con chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, dịch bệnh ở cây trồng và vật nuôi kịp thời, mang lại hiệu quả cả về chất lượng và sản lượng.

Tổng sản lượng lương thực cây có hạt 1.497,18 tấn, đạt 103%KH. Tình hình chăn nuôi phát triển ổn định, tổng đàn gia súc gia cầm các loại 13.755 con. 

Đa số người nông dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nuôi từng bước có chuyển biến tích cực; Nông dân ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, đưa cơ giới hóa các khâu làm đất, gặt đập liên hợp phục vụ sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao.

Thảo luận tại Hội nghị, các đồng chí tham dự đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, chia sẻ những kinh nghiệm trong thực hiện các chỉ tiêu được giao; làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp để thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

Một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: Khẩn trương triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu năm 2024 gắn với thực hiện phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ, không để thiếu nước tưới cuối vụ; tuyên truyền, vận động nông dân chống hạn ngay từ đầu vụ, chủ động ứng phó với tình hình thời tiết bất lợi, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo sản xuất; nâng cao hiệu phòng trừ sâu bệnh, dịch bệnh, đẩy mạnh công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm; đẩy mạnh công tác khuyến nông chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật đến người nông dân…

Tin liên quan