UBND huyện Quế Sơn hội sơ kết sản xuất nông nghiệp vụ Đông xuân 2023 - 2024, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè thu 2024

Sáng 15/5, UBND huyện Quế Sơn hội nghị sơ kết sản xuất nông nghiệp vụ Đông xuân 2023 - 2024, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè thu 2024. Ông Nguyễn Minh Châu – Phó Chủ tịch UBND huyện và ông Hà Tất Phương – Trưởng Phòng NN&PTNT huyện cùng chủ trì hội nghị.

UBND huyện Quế Sơn hội nghị sơ kết sản xuất nông nghiệp vụ Đông xuân 2023 - 2024, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè thu 2024 - Ảnh: Duy Thái

Vụ Đông xuân 2023 - 2024, diện tích trồng cây lương thực của huyện Quế Sơn là 3.863ha, sản lượng lương thực cây có hạt 24.408 tấn, đạt 113,2%  kế hoạch, tăng 4,8% so với vụ Đông xuân năm trước; trong đó, diện tích trồng lúa 3.625 ha, năng suất bình quân ước đạt 63,8 tạ/ha.

Trong vụ, Quế Sơn mở 68 lớp tập huấn sản xuất nông nghiệp cho gần 4.000 lượt người; chuyển đổi được 22,5ha cây trồng; các địa phương cũng thực hiện các mô hình liên kết sản xuất lúa, nếp, đậu phụng với tổng diện tích 524ha đem lại hiệu quả kinh tế đáng kể.

Huyện cũng tập trung tiêm vắc xin, phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Đến nay, tổng đàn trâu, bò 13.214 con; tổng đàn heo 41.572 con; tổng đàn gia cầm 492.200 con.

Để sản xuất nông nghiệp vụ Hè thu đảm bảo thắng lợi, ông Nguyễn Minh Châu – Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các ngành, địa phương chủ động hướng dẫn nhân dân thực hiện đúng cơ cấu giống và lịch thời vụ; tăng cường các giải pháp phòng chống hạn, điều tiết nước tưới cho cây trồng; đảm bảo cung ứng giống, vật tư nông nghiệp; triển khai tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, phòng trừ sâu bệnh; thành lập tổ khuyến nông cộng đồng ở cơ sở; nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả. Duy trì, phát triển chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Thực hiện tốt công tác trồng rừng, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy. Triển khai hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế, liên kết và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp…

Tin liên quan