Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa 2 Văn phòng Huyện ủy và Văn phòng HĐND và UBND huyện

Chiều ngày 23/5/2024, Văn phòng Huyện uỷ phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa 2 văn phòng. Hội nghị do đồng chí Lê Công Phu - HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Bi – HUV, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ trì.

Tham dự hội nghị có đồng chí Võ Văn Nhàn – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; đồng chí Lý Xuân Phong – UVBTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên của 2 cơ quan.

Qua đánh giá tại Hội nghị, thời gian qua, công tác phối hợp giữa 2 văn phòng đã được triển khai chủ động, tích cực, hiệu quả, đạt được nhiều kết quả quan trọng; chủ động nắm tình hình, trao đổi thông tin và kịp thời tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện theo dõi, chỉ đạo toàn diện, kịp thời, hiệu quả trên các lĩnh vực KT-XH, QP-AN, đối ngoại và các nội dung phục vụ các đoàn công tác; tích cực tham mưu xây dựng, phục vụ hiệu quả các nội dung, hoạt động theo kế hoạch và chương trình công tác của huyện; phối hợp chặt chẽ trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác lễ tân, khánh tiết được phối hợp tổ chức tốt để đón tiếp các đoàn khách đến thăm và làm việc tại huyện đảm bảo chu đáo, trang trọng..., tạo điều kiện thuận lợi cho 2 cơ quan thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực tham mưu lãnh đạo huyện chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện. 

Quang cảnh Hội nghị đánh giá kết quả công tác phối hợp giữa 2 văn phòng - Ảnh: TG

Hội nghị đã nghiêm túc nhìn nhận các tồn tại như: Công tác phối hợp trong tham mưu triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận, chương trình, kế hoạch lớn, chuyên đề có lúc, có việc chưa kịp thời, hiệu quả chưa được như mong muốn; chất lượng tham mưu, thẩm định một số văn bản chưa đảm bảo yêu cầu; một số nội dung thông tin tổng hợp phục vụ công tác của các đồng chí lãnh đạo còn bị động; phối hợp tham mưu xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy đối với một số vấn đề liên quan đến thẩm quyền HĐND, UBND huyện còn chậm; tham mưu thành phần, chuẩn bị tài liệu, nội dung họp, hội nghị của lãnh đạo huyện có lúc chưa chặt chẽ. Việc gửi, nhận văn bản đôi lúc còn chưa được thông suốt. Công tác theo dõi, đôn đốc việc giải quyết, trả lời một số đơn thư còn chậm. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, bàn giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế nêu trên.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Nhàn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và đồng chí Lý Xuân Phong - UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện biểu dương những thành tích đạt được trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu văn phòng phải ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng chương trình công tác và tham mưu tổng hợp, phân tích đánh giá tình hình, đề xuất biện pháp, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, chủ động theo dõi, đôn đốc, tham mưu đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch lớn, nhất là các kết luận làm việc, phục vụ tốt cho sự lãnh đạo, điều hành của lãnh đạo huyện; xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp trong 6 tháng còn lại năm 2024 và năm 2025, tập trung vào những nhiệm vụ lớn như: Công tác xây dựng huyện nông thôn mới; tham mưu công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; công tác sáp nhập huyện, xã trong thời gian đến; phục vụ các sự kiện, lễ kỷ niệm trọng đại của huyện. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của 2 văn phòng không ngừng học tập, nghiên cứu, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ chính trị; nâng cao ý thức trách nhiệm, tận tuỵ, nhạy bén, sáng tạo trong tham mưu, phục vụ; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chia sẻ trong công việc, … nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn các nhiệm vụ được giao.

Tin liên quan