Lãnh đạo UBND huyện quế sơn kiểm tra công vụ đột xuất tại xã Quế Châu

Ngày 23 tháng 5 năm 2024, Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn  - Tổ trưởng và các thành viên Tổ kiểm tra công vụ huyện, đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại xã Quế Châu. Đây là một hoạt động nằm trong kế hoạch tăng cường giám sát và nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành chính, chất lượng phục vụ Nhân dân tại cơ sở.

Cuộc kiểm tra nhằm đánh giá việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, tình hình thực hiện công vụ và thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng thời, hoạt động này cũng giúp phát hiện những sai sót, hạn chế để có biện pháp chấn chỉnh và khắc phục kịp thời.

Tổ công tác kiểm tra thực tế tại Bộ phận Một cửa xã Quế Châu - Thanh Quang

Kết quả kiểm tra thực tế ban đầu tại xã Quế Châu cho thấy: Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tại đơn vị có tinh thần làm việc tích cực, thực hiện tốt các nội dung về cải cách hành chính; thực hiện đeo thẻ cán bộ, công chức đầy đủ; hướng dẫn; giải quyết thủ tục hành chính cho Nhân dân đúng hạn; có lịch công tác hằng tuần theo quy định; bố trí Bộ phận một cửa khang trang, gọn gàng.

Tuy nhiên, qua kiểm tra vẫn còn một số trường hợp cán bộ, công chức đi làm muộn; việc sắp xếp hồ sơ tại các phòng làm việc chưa khoa học, gọn gàng; chưa có Bảng niêm yết thông tin; Phòng Tiếp công dân hệ thống chiếu sáng chưa đảm bảo; chưa trang bị bảng tên để bàn cho cán bộ, công chức.