Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Quế Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029

Trong 2 ngày 30-31/5/2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Quế Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029. Ảnh: Minh Châu

Về dự và chỉ đạo đại hội có ông Nguyễn Phi Hùng – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Đinh Nguyên Vũ – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; ông Võ Văn Nhàn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội huyện và gần 160 đại biểu đại diện các tầng lớp nhân dân, các tôn giáo, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện tham dự đại hội.

Phát huy vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhiệm kỳ 2019-2024, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hướng mạnh về cơ sở, Uỷ ban MTTQVN huyện Quế Sơn đã phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên và các đơn vị có liên quan chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và địa phương, góp phần thúc đẩy KT-XH của huyện ngày càng phát triển. 5 năm qua, MTTQ các cấp trong huyện đã huy động sức dân đóng góp trên 225 tỷ đồng; hơn 32.000 ngày công lao động; hiến trên 344 ha đất cùng hoa màu, vật kiến trúc để xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các thiết chế văn hóa...; xây dựng nhiều mô hình tự quản về bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an ninh trật tự...