Kết quả thực hiện Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam xã Quế An nhiệm kỳ 2019-2024

Nhiệm kỳ qua, Mặt trận xã Quế An nỗ lực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trên địa bàn.

Trong 5 năm qua, Mặt trận xã vận động nhân dân hiến 150 nghìn mét vuông đất và cây cối, vật kiến trúc để xây dựng đường giao thông, kênh mương nội đồng; triển khai mô hình tuyến đường cờ Tổ quốc, tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, chỉnh tranh vườn nhà cổng ngõ; phát động sâu rộng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư... Đến nay, xã Quế An hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng xã Nông thôn mới và hoàn thành hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét đạt chuẩn Nông thôn mới.

Lễ công bố thôn Châu Sơn đạt chuẩn Nông thôn mới. Ảnh: TT

Mặt trận xã vận động xây mới, sửa chữa 7 nhà ở, tặng 1.100 suất quà, trao sinh kế, hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh, cứu trợ đột xuất với tổng kinh phí 955 triệu đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, từ nguồn phân bổ của cấp trên, Mặt trận xã Quế An hỗ trợ xây dựng 19 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo. Vận động, tiếp nhận gần 200 triệu đồng hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19.  

bo-que-an.jpg

Mặt trận xã Quế An hỗ trợ bò giống cho hộ gia đình khó khăn. Ảnh: TT

5 năm qua, Mặt trận xã Quế An giám sát hơn 50 công trình xây dựng trên địa bàn, tổ chức 5 diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân, 5 diễn đàn nhân dân góp ý cán bộ công chức, 6 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân.