Quế Sơn tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án sáp nhập huyện Nông Sơn và Quế Sơn

Ngày 06/6/2024, huyện Quế Sơn tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án sáp nhập huyện Nông Sơn và Quế Sơn; Đề án mở rộng địa giới hành chính thị trấn Hương An. Đoàn công tác của Sở Nội vụ và huyện Quế Sơn đi thực tế kiểm tra tại các điểm lấy ý kiến trên địa bàn huyện.

Đoàn công tác của Sở Nội vụ và huyện Quế Sơn kiểm tra việc tổ chức lấy ý kiến cử tri tại tổ dân phố Hương Lộc, thị trấn Hương An. Ảnh: Duy Thái

Theo đề án, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của huyện Nông Sơn với huyện Quế Sơn để thành lập huyện Quế Sơn có diện tích tự nhiên là 729,10km2, đạt 112,7% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 139.566 người, đạt 131,07% so với tiêu chuẩn; nơi đặt trụ sở làm việc của đơn vị hành chính mới tại thị trấn Đông Phú.

Việc tổ chức lấy ý kiến cử tri được huyện Quế Sơn thực hiện chu đáo, đúng theo quy định. Cử tri ở 13 xã, thị trấn sôi nổi tham gia bỏ phiếu lấy ý kiến Đề án sáp nhập huyện Nông Sơn và Quế Sơn. Riêng cử tri xã Quế Mỹ và thị trấn Hương An được lấy thêm ý kiến về Đề án mở rộng địa giới hành chính thị trấn Hương An.

Cử tri tổ dân phố Thuận An, thị trấn Đông Phú bỏ phiếu lấy ý kiến cử tri về Đề án sáp nhập huyện Nông Sơn và Quế Sơn - Ảnh: Duy Thái

Sau khi hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri, HĐND cấp xã và HĐND huyện Quế Sơn họp thông qua Nghị quyết tán thành chủ trương sáp nhập huyện Nông Sơn và Quế Sơn. Trên cơ sở đó, báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri, kết quả biểu quyết của HĐND xã, HĐND huyện về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Tin liên quan