UBND huyện Quế Sơn sơ kết công tác tháng 5/2024

Chiều 6/6, UBND huyện Quế Sơn sơ kết công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6/2024. Ông Nguyễn Phước Sơn - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

UBND huyện Quế Sơn sơ kết công tác tháng 5/2024 - Ảnh: Duy Thái

Nhìn chung, tình hình KT-XH, AN-QP trên địa bàn huyện trong tháng 5/2024 cơ bản ổn định, UBND huyện bám sát các nhiệm vụ đã đề ra, tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trong tháng ước đạt 620 tỷ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện trong tháng (tính đến ngày 28/5/2024) đạt 8,448 tỷ đồng. UBND huyện cũng tập trung giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng, lập phương án xác định giá đất, bố trí đất tái định cư cho Nhân dân; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn huyện. Tích cực chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với nhà đầu tư tiếp tục khắc phục bất cập, hoàn thiện các hạng mục trong Khu phố chợ Đông Phú (mới) đảm bảo các hộ tiểu thương ổn định kinh doanh...

Ông Nguyễn Phước Sơn – Chủ tịch UBND huyện triển khai nhiệm vụ tháng 6/2024 - Ảnh: Duy Thái

Triển khai nhiệm vụ tháng 6/2024, ông Nguyễn Phước Sơn – Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các ngành, địa phương ngoài những nhiệm vụ thường xuyên, cần tập trung đảm bảo nước tưới, phòng chống sâu bệnh trên cây lúa, không để dịch bệnh bùng phát trên đàn vật nuôi, tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong mùa hanh khô. Tiếp tục đẩy mạnh chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển sản phẩm OCOP, triển khai thực hiện có hiệu quả đề án phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại để nâng cao thu nhập cho người dân. Tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm. Thực hiện tốt công tác quy hoạch. Đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các công trình, dự án. Tăng cường công tác kiểm soát thu chi. Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng cơ bản, kinh doanh bất động sản, khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện. Tổ chức tốt các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao. Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính. Duy trì công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư của công dân theo đúng quy định. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội. Đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện...

Tin liên quan