Hội đồng nhân dân huyện Quế Sơn tổ chức kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề)

Chiều ngày 14/6, Hội đồng nhân dân huyện Quế Sơn tổ chức kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề), HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân huyện (kỳ họp chuyên đề) - Ảnh: Lan Anh

Kỳ họp dưới sự chủ trì của đồng chí Đinh Nguyên Vũ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện và đồng chí Lý Xuân Phong - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện.

Tại kỳ họp, đã thông qua báo cáo tóm tắt Đề án sáp nhập huyện Nông Sơn và huyện Quế Sơn để thành lập huyện Quế Sơn thuộc tỉnh Quảng Nam;  tờ trình điều chỉnh danh mục đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện. 

Theo báo cáo, việc sắp xếp đơn vị hành chính sáp nhập hai huyện Nông Sơn và Quế Sơn giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, phù hợp với yêu cầu sắp xếp, tổ chức, tăng quy mô đơn vị hành chính; góp phần sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của các tổ chức trong hệ thống chính trị, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức đảm bảo hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Quá trình triển khai thực hiện được sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, do đó việc triển khai thực hiện bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, thận trọng và đúng quy định của pháp luật. Kết quả lấy ý kiến cử tri về Đề án sáp nhập huyện Nông Sơn và huyện Quế Sơn để thành lập huyện Quế Sơn thuộc tỉnh Quảng Nam đạt tỉ lệ 91,17%; kết quả biểu quyết của Hội đồng nhân dân 13 xã, thị trấn đạt 97,32%.

Tại kỳ họp, 100% đại biểu biểu quyết thống nhất về tờ trình: đề nghị thông qua chủ trương sáp nhập huyện Nông Sơn và Quế Sơn để thành lập huyện Quế Sơn thuộc tỉnh Quảng Nam; đề nghị điều chính danh mục đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Quế Sơn.

Tin liên quan