Đảng ủy xã Quế An tổ chức sinh hoạt chính trị về xây dựng văn hóa công vụ.

Thực hiện Hướng dẫn số 14-HDHU, ngày 22/5/2024 của Huyện ủy Quế Sơn về hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng văn hóa công vụ theo chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ quan, đơn vị. Sáng ngày 12/6/2024 Đảng ủy xã Quế An dưới sự chủ trì của đồng chí Lương Văn Phước – Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã và đồng chí Nguyễn Tuấn Hiến – PBT – Chủ tịch UBND xã đã chủ trì tổ chức sinh hoạt chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa công vụ đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân”.

Đảng ủy xã Quế An tổ chức sinh hoạt chính trị về xây dựng văn hóa công vụ - Ảnh: Thu Trang

Đồng chí Lương Văn Phước – Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã đưa ra nội dung cần thảo luận, để các đảng viên tự nhận định, đưa ra kế hoạch việc học tập và làm theo Bác gắn với từng nội dung chuyên đề. Cuộc sinh hoạt diễn ra sôi nổi, nhiều ý kiến đóng góp đã tập trung về công tác xây dựng văn hóa công vụ đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân.

Kết luận buổi sinh hoạt đồng chí Lương Văn Phước – Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã nêu nội dung văn hóa công vụ, chỉ rõ về tinh thần, thái độ làm việc; chuẩn mực giao tiếp, ứng xử; chuẩn mực về đạo đức, lối sống và trang phục của cán bộ, công chức và đưa ra một số nhiệm vụ giải pháp xây dựng văn hóa công vụ đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân. Thông qua buổi sinh hoạt phần nâng cao nhận thức cho đảng viên, nâng cao đạo đức công vụ, nói không với tiêu cực, nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác. Đề nghị các đồng chí Đảng viên tích cực chủ động, tự giác nghiên cứu học tập tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.

Tin liên quan