Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Quế Sơn - những đề xuất từ cơ quan kiểm soát, thanh toán

Giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo của các cấp chính quyền và các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, nên cần được ưu tiên tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2024 và giai đoạn 2021 - 2025. UBND huyện cũng ban ban hành một số văn bản để triển khai thực hiện như: Công văn số 302/UBND-KT ngày 06/3/2024 về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 và các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2024; Kế hoạch số 51/KHUBND ngày 06/3/2024 của UBND huyện về thực hiện giải ngân các nguồn vốn chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 trên địa bàn huyện Quế Sơn; Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 29/3/2024 của UBND huyện về thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 trên địa bàn huyện. 

Năm 2024, trên địa bàn huyện phải giải ngân số vốn lớn hơn các năm trước (bao gồm Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, vốn kéo dài của các Chương trình mục tiêu quốc gia), vốn kéo dài ngân sách TW, tỉnh hỗ trợ trong năm 2023 không giải ngân hết phải kéo dài giải ngân sang năm 2024.

Với mục tiêu phấn đấu giải ngân đạt 100% tổng vốn đầu tư công năm 2024, trong đó: Đến hết ngày 30/6/2024 phấn đấu giải ngân đạt trên 40%; trong đó kế hoạch vốn năm 2023 được cấp thẩm quyền kéo dài giải ngân đạt trên 50%; Đến hết ngày 30/9/2024 phấn đấu giải ngân đạt trên 60%; trong đó kế hoạch vốn năm 2023 được cấp thẩm quyền kéo dài giải ngân đạt trên 70%; Đến hết ngày 31/12/2024 phấn đấu giải ngân đạt trên 90%; trong đó kế hoạch vốn năm 2023 được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài giải ngân đạt 100%; Đến hết ngày 31/01/2025 giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn năm 2024.

Nhưng đến nay, gần đến ngày 30/6/2024 số liệu giải ngân trên địa bàn huyện còn rất khiêm tốn mới chỉ đạt 13,54% trong đó, kế hoạch vốn năm nay đạt 11,79% và kế hoạch vốn kéo dài đạt 18,25%.   

Qua thông tin từ các chủ đầu tư, nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ giải ngân thấp chủ yếu là do công tác chuẩn bị đầu tư còn chậm; công tác giải phóng mặt bằng chưa được quan tâm đúng mức; thiếu hụt nguồn đất đắp và bãi đổ thải, nguyên vật liệu xây dựng tăng giá mạnh như sắt, thép, cát .… thậm chí không có nguồn cung như cát, đá.

Trao đổi với ông Nguyễn Đình Tiến, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quế Sơn, để đạt được tỷ giải ngân vốn đầu tư công theo mục tiêu đã đề ra, là cơ quan cấp phát, thanh toán vốn xin đề xuất với thường trực HĐND-UBND huyện tập trung một số vấn đề sau: (một là) tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện theo chỉ đạo của Lãnh đạo huyện về công tác chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án; (hai là) sớm thành lập tổ công tác về đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công và có biện pháp mạnh đối với các dự án đã có khối lượng nghiệm thu nhưng chậm làm thủ tục cấp phát, thanh toán cho đơn vị thi công; (ba là) tập trung chỉ đạo quyết liệt để giải quyết những vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng; (bốn là) giao nhiệm vụ cập nhật, điều chỉnh giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng theo sát giá thị trường; (năm là) các cấp chính quyền cùng vào cuộc tích cực, chủ đầu tư cần nỗ lực và quyết tâm cao hơn nữa để cố gắng vượt qua nhưng khó khăn để thực hiện dự án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân; (sáu là) yêu cầu chủ đầu tư báo cáo nguyên nhân và đề xuất biện pháp khắc phục để giải ngân đối với các dự án chưa đạt tỷ lệ theo thời điểm mà Kho bạc đã báo cáo chi tiết theo từng dự án, chủ đầu tư và năm kế hoạch vốn; (bảy là) kiên quyết thu hồi vốn hoặc điều chuyển vốn đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp và gắn công tác giải ngân với công tác thi đua khen thưởng và trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu để dự án bị thu hồi hoặc điều chuyển vốn mà nguyên nhân là do chủ quan.

Trường THPT Trần Đại Nghĩa trong giai đoạn hoàn thiện - Ảnh: Hoài Thư

Bên cạnh chỉ chỉ đạo kịp thời của cấp trên, then chốt của việc đẩy mạnh tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chủ yếu là trách nhiệm của chủ đầu tư, do đó chủ đầu tư phải quyết tâm thực hiện tốt một số công việc sau: (một là) chủ động và tích cực trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng sạch để thi công dự án; (hai là) đối với các dự án khởi công mới đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn có chất lượng xây dựng dự toán công trình sát với thực tế để hạn chế tối đa việc điều chỉnh gây trở ngại trong công tác thi công, thường xuyên đôn đốc đơn vị thi công thực hiện đúng tiến độ; (ba là) chủ động rà soát và báo cáo các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, qua đó đề ra các biện pháp khắc phục được kịp thời; (bốn là) khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để thực hiện cấp phát, thanh toán cho đơn vị thi công ngay sau khi có khối lượng được nghiệm thu; (năm là) tập trung thanh toán cho các dự án thuộc nguồn vốn kéo dài trước, kế hoạch vốn năm nay thực hiện sau đồng thời báo cáo các cơ quan có liên quan về các dự án không có khã năng giải ngân để điểu chuyển kế hoạch vốn được kịp thời.

Với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của các cấp chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan có liên quan và tinh thần trách nhiệm cao của chủ đầu tư, hy vọng sẽ đạt được mục tiêu phấn đấu tỷ lệ giải ngân trên địa bàn huyện Quế Sơn.

Tin liên quan