Ý nghĩa Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10

Ngày 22 tháng 4 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 505/QĐ-TTg lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Đây là một ngày ý nghĩa với công cuộc chuyển đổi số tại Việt Nam.

Quế Sơn ban hành kế hoạch truyền thông Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10

Ngày 08/9/2022, UBND huyện Quế Sơn ban hành Kế hoạch số 142/KH-UBND về Truyền thông Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 trên địa bàn huyện Quế Sơn năm 2022.

Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng.

Ngày 24/6/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2022/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng. Theo đó, việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng được quy định như sau:

Quế Sơn phát động đợt thi đua cao điểm giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng và đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

Nhằm thực hiện đảm bảo chi tiêu tại Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2022, UBND huyện Quế Sơn phát động đợt thi đua cao điểm giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng và đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Quế Sơn tổ chức Hội chợ triển lãm, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp nông thôn kết hợp Chương trình diễn đàn “Nông dân Quế Sơn với ngày Hội khởi nghiệp - Chuyển đổi số - Sản phẩm OCOP” năm 2022

Tối 8/7/2022, UBND huyện Quế Sơn phối hợp Hội Nông dân huyện khai mạc hội chợ triển lãm, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp nông thôn năm 2022.

Hội trại Nhà nông xã Quế Châu lần thứ IV, năm 2022

Nhằm xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp của địa phương, kết hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn, trong 02 ngày 24-25/6/2022, UBND, UBMTTQ và các Hội đoàn thể xã Quế Châu tổ chức Hội trại Nhà nông lần thứ IV, năm 2022, Hội thi nhà nông đua tài, Hội thi dân vũ, các trò chơi dân gian và phát động hưởng ứng ngày chuyển đổi số Quốc gia 10/10.

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng huyện Quế Sơn lần thứ 2

Chiều ngày 24/6/2022, UBND huyện Quế Sơn tổ chức đánh giá, chấm chọn mô hình, sản phẩm tham gia cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp huyện lần thứ 2 - năm 2022.

Quế Sơn giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

Nhằm thực hiện đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch chuyển đổi số và đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, ngày 31/5/2022, UBND huyện Quế Sơn ban hành Quyết định số 575/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2022.

Quế Phú ra mắt tổ công nghệ cộng đồng và triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số, xây dựng xã thông minh năm 2022

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, tác động đến hầu hết các lĩnh vực trong đời sống, kinh tế xã hội, đồng thời đặt ra nhiều thử thách trong công tác quản lý nhà nước nói chung.

Tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng trong dịp Lễ 30/4 và 01/5

Nhằm phòng, chống nguy cơ mất an toàn thông tin mạng xảy ra trong thời gian diễn ra Lễ kỷ niệm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế lao động 01/5, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 1353/BTTTTCATTT ngày 18/4/2022 về việc tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng trong dịp Lễ 30/4 và 01/5.