Quế Châu ra mắt Tổ công nghệ cộng đồng thôn

Sáng ngày 22/4/2022, UBND xã Quế Châu tổ chức ra mắt Tổ công nghệ cộng đồng thôn trên địa bàn xã. Đến dự có đại diện Phòng VHTT huyện, các đồng chí lãnh đạo xã. Đây là địa phương thứ hai của huyện ra mắt mô hình Tổ công nghệ cộng đồng thôn, TDP.

Quế Long ra mắt Tổ công nghệ cộng đồng thôn

Sáng nay 08/4/2022, UBND xã Quế Long ra mắt Tổ công nghệ cộng đồng theo từng thôn trên địa bàn xã. Đến dự có Phó trưởng Phòng VH&TT huyện Lê Thọ Tường; các đồng chí lãnh đạo xã; đại diện Tổ công nghệ cộng đồng các thôn.

Công an huyện Quế Sơn triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong công tác đăng ký cư trú và cấp căn cước công dân

Thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” và chỉ đạo Bộ Công an, Công an huyện Quế Sơn đã triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trong công tác đăng ký cư trú, cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử.