Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn đối thoại với thanh niên

Sáng ngày 04/8/2023, UBND huyện Quế Sơn tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với thanh niên về chủ đề “Thanh niên Quế Sơn tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa đáp ứng kỷ nguyên 4.0”.

Tuần lễ cao điểm hỗ trợ người dân sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Sáng ngày 13/6/2022, Huyện đoàn Quế Sơn phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tổ chức Tuần lễ cao điểm hỗ trợ người dân sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện.