Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quế Mỹ tổ chức nghiệm thu, bàn giao nhà cứu trợ bị ảnh hưởng do thiên tai, hỏa hoạn năm 2021.

Ngày 17/8/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quế Mỹ đã tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng 11 ngôi nhà cứu trợ. Tham dự buổi nghiệm thu có đồng chí Phan Quốc Mạnh - Phó Chủ tịch UBND xã, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Ban công tác Mặt trận các Khu dân cư và đại diện các hộ gia đình được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Thắng đi kiểm tra các Khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid - 19

Chiều ngày 09/8/2021, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Thắng đã đi kiểm tra khu cách ly tập trung trường THCS Quế Phú, Bếp ăn phục vụ khu cách ly tại trường Mẫu giáo Hương An, khu cách ly tập trung trường THCS Quế Mỹ 2, Thao trường 3 trong 1 tại xã Quế Mỹ và khu cách ly tại trường THPT Quế Sơn.