Trạm BVTV huyện Hội thảo đầu bờ mô hình IPM qui mô thôn vụ Hè thu 2016 tại thôn 7 xã Hương An

Trạm Bảo vệ thực vật huyện vừa phối hợp với UBND xã Hương An tổ chức hội thảo đầu bờ đánh giá kết quả thực hiện chương trình IPM qui mô thôn trên cây lúa vụ Hè Thu năm 2016 tại thôn 7 xã Hương An. Mô hình được thực hiện với diện tích 60 ha, có 30 hộ tham gia. Mô hình sử dụng các loại giống chủ lực như: TH3-5, BC15; HT1 và Nếp cao sản.

Hội thảo về giống lúa mới chất lượng cao GL105 tại Quế Sơn

Vừa qua, Phòng NN&PTNT huyện phối hợp Công ty giống cây trồng Quảng Bình tổ chức Hội thảo đầu bờ đánh giá hiệu quả mô hình sản xuất khảo nghiệm giống lúa mới năng suất cao GL105 trong vụ Hè Thu tại Quế Cường..

Trung tâm dạy nghề Thanh niên Quảng Nam và Hội nông dân xã Quế Long tổ chức khai giảng lớp dạy nghề “ Nuôi bò vỗ béo”

Trung tâm dạy nghề Thanh niên tỉnh Quảng Nam phối hợp với Hội nông dân xã Quế Long vừa tổ chức khai giảng lớp dạy nghề ngắn hạn“ kỹ thuật chăn nuôi bò vỗ béo” cho trên 30 hộ nông dân xã Quế Long....

Hương An tổ chức tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015, triển khai kế hoạch năm 2016

Chiều ngày 03/8, UBND xã Hương An tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015, triển khai phương án phòng chống năm 2016....

Quế Sơn công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030

Chiều ngày 6/7, UBND huyện đã tổ chức công bố Quyết định số 1284/QĐ-UBND ngày 11.4.2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội huyện Quế Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030....

Thị trấn Đông Phú khai giảng lớp dạy nghề cho nông dân năm 2016

Thực hiện Chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020"...

Hội thảo dự án “Ứng dụng công nghệ vi sinh để xây dựng mô hình nuôi trồng nấm từ nguồn phế phụ phẩm trong sản xuất nông nghiệp”

Chiều ngày 26/5, tại nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Nghi Hạ, xã Quế Hiệp đã diễn ra Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện dự án “Ứng dụng công nghệ vi sinh để xây dựng mô hình trồng nấm từ nguồn phế phụ phẩm trong sản xuất nông nghiệp” do Trung tâm Ứng dụng & Thông tin Khoa học Công nghệ tỉnh và Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện phối hợp tổ chức...

Ứng dụng thành công mô hình trồng lạc L14 xen cây sắn KM94 trên chân ruộng nước trời tại xã Phú Thọ

Trước thực trạng hạn hán xảy ra ngày càng nghiêm trọng, cả huyện có trên 1000 ha diện tích ruộng sản xuất lúa không có nước thủy lợi, chủ yếu trông vào nước trời và nước các sông suối, rất bấp bênh. Theo chủ trương của UBND huyện, những diện tích nói trên cần phải chuyển sang làm các loại cây trồng cạn.

Chi bộ trường THPT Trần Đại Nghĩa "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14.5.2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", 3 năm qua các cấp ủy Đảng, các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện Quế Sơn đã triển khai thực hiện tốt nội dung của chỉ thị.

Nông dân trẻ Thái Văn Cường làm kinh tế giỏi

Trong những năm qua, trên địa bàn xã Quế Phong xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương điển hình là nông dân lao động sản xuất giỏi. Trong số đó có những nông dân tuy tuổi đời còn rất trẻ nhưng bằng ý chí, nghị lực, sự năng động, nhạy bén với cơ chế thị trường, đã trở thành ông chủ một cơ sở sản xuất chăn nuôi tổng hợp với thu nhập mỗi năm lên đến hàng trăm triệu đồng. Một trong những tấm gương như thế, đó là anh Thái Văn Cường ở thôn Thuận Long, xã Quế Phong