Đảng ủy xã Quế An tổ chức sinh hoạt chính trị về xây dựng văn hóa công vụ.

Thực hiện Hướng dẫn số 14-HDHU, ngày 22/5/2024 của Huyện ủy Quế Sơn về hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng văn hóa công vụ theo chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ quan, đơn vị. Sáng ngày 12/6/2024 Đảng ủy xã Quế An dưới sự chủ trì của đồng chí Lương Văn Phước – Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã và đồng chí Nguyễn Tuấn Hiến – PBT – Chủ tịch UBND xã đã chủ trì tổ chức sinh hoạt chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa công vụ đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân”.

Chống bệnh tự kiêu, tự ái theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(HCM.VN) - Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta vừa tiến hành được 2 năm với nhiều khó khăn. Trong khi đó, lại xuất hiện một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện cá nhân chủ nghĩa, công thần, hẹp hòi, kèn cựa địa vị, cục bộ bè phái, mất đoàn kết, chủ quan khinh địch; thiếu cố gắng vươn lên,… Do đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Bệnh tự kiêu, tự ái”, chỉ rõ thực chất của căn bệnh này và những nguy hiểm do căn bệnh đó sinh ra.

Huyện ủy Quế Sơn tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị

Sáng 19/5/2023, Huyện ủy Quế Sơn tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Quế Sơn hội thi tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 15/5/2023, Huyện ủy Quế Sơn tổ chức hội thi tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 133 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023). Đến dự có đồng chí Võ Văn Nhàn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

Quế Sơn sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05

Sáng ngày 19.5.2020, Huyện ủy Quế Sơn tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình làm theo Bác nhân Kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Người (19/5/1890 – 19/5/2020).

Hội thi ảnh với Chủ đề “Học Bác từ việc làm thiết thực” nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hưởng ứng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quế Sơn tổ chức Hội thi ảnh với Chủ đề “Học Bác từ việc làm thiết thực” dành cho Hội LHPN 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện qua facebook Phụ Nữ Quế Sơn.

Vài suy nghĩ về Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặt lợi ích dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, dành trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Người chỉ có một “ham muốn tột bậc” đó là làm cho “Đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Khi đất nước độc lập, nhân dân thoát khỏi ách nô lệ, được sống cuộc sống tự do, bắt tay xây dựng chủ nghĩa xã hội, dù điều kiện vật chất đã khác xa so với những năm tháng kháng chiến gian khổ, nhưng cuộc sống thanh bạch của vị Chủ tịch nước vẫn không có gì thay đổi. Người không đòi hỏi bất kỳ những gì riêng tư cho mình, kể cả trong những dịp kỷ niệm Ngày sinh của Người.

50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 50 năm ngày Bác đi xa, ôn lại lời căn dặn của Người trong Di chúc, là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức Đảng tự soi rọi lại mình; phấn đấu xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh lãnh đạo khối đại đoàn kết toàn dân “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh” như di nguyện của Người

Những lời dạy của Bác Hồ về tu dưỡng đạo đức trong cán bộ Đảng viên

Trong Di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: "Đảng ta là một Đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư". Thực hiện Di chúc của Người, không ngừng tu dưỡng, nâng cao đạo đức cách mạng là một nhiệm vụ đặt ra đối với cán bộ, đảng viên.

Huyện ủy Quế Sơn tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018 về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Thực hiện Kế hoạch số 66 ngày 06/3/2018, ngày 09 tháng 3 năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Quế Sơn tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai học tập chuyên đề năm 2018 về “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trên địa bàn huyện.