Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 29 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
25/BC-UBND 01/02/2023 Đang có hiệu lực
555/BC-UBND 04/11/2022 Đang có hiệu lực
33/BC-UBND 28/01/2022 Đang có hiệu lực
622/BC-UBND 31/12/2021 Đang có hiệu lực
582/BC-UBND 07/12/2021 Đang có hiệu lực
392/BC-UBND 09/09/2020 Đang có hiệu lực
349/BC-UBND 07/08/2020 Đang có hiệu lực
298/BC-UBND 25/06/2020 Đang có hiệu lực
80/BC-UBND 09/03/2020 Đang có hiệu lực
45/BC-UBND 18/02/2020 Đang có hiệu lực
1389/QĐ-UBND 25/12/2019 Đang có hiệu lực
200/BC-HĐND 30/10/2019 Đang có hiệu lực
455/BC-UBND 14/10/2019 Đang có hiệu lực
410/BC-UBND 20/09/2019 Đang có hiệu lực
332/BC-UBND 12/08/2019 Đang có hiệu lực
298/BC-UBND 12/07/2019 Đang có hiệu lực
238/BC-UBND 18/06/2019 Đang có hiệu lực
80/BC-UBND 08/03/2019 Đang có hiệu lực
54/BC-UBND 31/01/2019 Đang có hiệu lực
473/BC-UBND 28/12/2018 Đang có hiệu lực
50/NQ-HĐND 21/12/2018 Đang có hiệu lực
344/BC-UBND 16/10/2018 Đang có hiệu lực
296/BC-UBND 14/09/2018 Đang có hiệu lực
255/BC-UBND 14/08/2018 Đang có hiệu lực
124/BC-UBND 18/05/2018 Đang có hiệu lực