Số ký hiệu 50/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết về phát triển Kinh tế - Xã hội, AN-QP năm 2019
Lĩnh vực Báo cáo Kinh tế - Xã hội
Cơ quan ban hành HĐND huyện
Loại văn bản Nghị quyết
Người ký Lê Tấn Trung
Ngày ban hành 21/12/2018
Ngày có hiệu lực 21/12/2018
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Nghị quyết về phát triển Kinh tế - Xã hội, AN-QP năm 2019
Số ký hiệu: 50/NQ-HĐND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 21/12/2018

Văn bản liên quan