Số ký hiệu 17/NQ-CP
Trích yếu Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 (thay thế NQ 36a ngày 10/4/2015 về Chính phủ điện tử)
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Nghị quyết
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành 07/03/2019
Ngày có hiệu lực 07/03/2019
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 (thay thế NQ 36a ngày 10/4/2015 về Chính phủ điện tử)
Số ký hiệu: 17/NQ-CP
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 07/03/2019

Văn bản liên quan