Số ký hiệu 200/BC-HĐND
Trích yếu Báo cáo tình hình hoạt động quý III, nhiệm vụ công tác quý IV và tháng 10.2019 của Thường trực HĐND huyện
Lĩnh vực Báo cáo Kinh tế - Xã hội
Cơ quan ban hành HĐND huyện
Loại văn bản Báo cáo
Người ký Doãn Hào
Ngày ban hành 30/10/2019
Ngày có hiệu lực 30/10/2019
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Báo cáo tình hình hoạt động quý III, nhiệm vụ công tác quý IV và tháng 10.2019 của Thường trực HĐND huyện
Số ký hiệu: 200/BC-HĐND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 30/10/2019

Văn bản liên quan