Số ký hiệu 18/2019/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công tác thi đua,khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.
Lĩnh vực Thi đua-Khen thưởng
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Loại văn bản Quyết định
Người ký Đinh Văn Thu
Ngày ban hành 18/10/2019
Ngày có hiệu lực 01/11/2019
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công tác thi đua,khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.
Số ký hiệu: 18/2019/QĐ-UBND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 01/11/2019

Văn bản liên quan