Số ký hiệu 16/CT-TTg
Trích yếu Chỉ thị Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
Lĩnh vực Phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Chỉ thị
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành 31/03/2020
Ngày có hiệu lực 31/03/2020
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Chỉ thị Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
Số ký hiệu: 16/CT-TTg
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 31/03/2020

Văn bản liên quan