Số ký hiệu 01/HD-UBND
Trích yếu Hướng dẫn khen thưởng thành tích trong thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước gia đoạn 2011-2020
Lĩnh vực Thi đua-Khen thưởng
Cơ quan ban hành UBND huyện
Loại văn bản Hướng dẫn
Người ký Đinh Nguyên Vũ
Ngày ban hành 22/04/2020
Ngày có hiệu lực 22/04/2020
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Hướng dẫn khen thưởng thành tích trong thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước gia đoạn 2011-2020
Số ký hiệu: 01/HD-UBND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 22/04/2020

Văn bản liên quan