Số ký hiệu 02/*TB-BCĐ
Trích yếu Thông báo về việc đăng ký xây dựng "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" năm 2020
Lĩnh vực Đời sống văn hóa
Cơ quan ban hành UBND huyện
Loại văn bản Thông báo
Người ký Nguyễn Văn Thắng
Ngày ban hành 06/02/2020
Ngày có hiệu lực 06/02/2020
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Thông báo về việc đăng ký xây dựng "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" năm 2020
Số ký hiệu: 02/*TB-BCĐ
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 06/02/2020

Văn bản liên quan