Số ký hiệu 04/HD-TĐKT
Trích yếu Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020
Lĩnh vực Thi đua-Khen thưởng
Cơ quan ban hành HĐ TĐ-KT huyện
Loại văn bản Hướng dẫn
Người ký Đinh Nguyên Vũ
Ngày ban hành 27/11/2020
Ngày có hiệu lực 27/11/2020
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020
Số ký hiệu: 04/HD-TĐKT
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 27/11/2020

Văn bản liên quan