Số ký hiệu 04/TB-ĐGTS
Trích yếu Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất
Lĩnh vực Thông tin đấu giá quyền sử dụng đất
Cơ quan ban hành Cơ quan khác
Loại văn bản Thông báo
Người ký
Ngày ban hành 25/01/2022
Ngày có hiệu lực 25/01/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất
Số ký hiệu: 04/TB-ĐGTS
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 25/01/2022

Văn bản liên quan