Số ký hiệu 2732/TH-UBND-KGVX
Trích yếu Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp với Sở Thông tin và Truyền thông, các Sở, ngành liên quan về công tác chuyển đổi số, triển khai các cơ sở dữ liệu chuyên ngành
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Loại văn bản Thông báo
Người ký Nguyễn Như Công (PCVP)
Ngày ban hành 29/04/2022
Ngày có hiệu lực 29/04/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp với Sở Thông tin và Truyền thông, các Sở, ngành liên quan về công tác chuyển đổi số, triển khai các cơ sở dữ liệu chuyên ngành
Số ký hiệu: 2732/TH-UBND-KGVX
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 29/04/2022

Văn bản liên quan