Số ký hiệu 389/BC-UBND
Trích yếu Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Lĩnh vực Hành chính
Cơ quan ban hành UBND huyện Quế Sơn tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Báo cáo
Người ký Nguyễn Phước Sơn
Ngày ban hành 26/07/2022
Ngày có hiệu lực 26/07/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Số ký hiệu: 389/BC-UBND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 26/07/2022

Văn bản liên quan