Số ký hiệu 01/TB-HĐTL
Trích yếu Thông báo Thanh lý tài sản Nhà để xe Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả huyện
Lĩnh vực Hành chính
Cơ quan ban hành Cơ quan khác
Loại văn bản Thông báo
Người ký Lê Văn Trình
Ngày ban hành 19/10/2022
Ngày có hiệu lực 19/10/2022
Trạng thái Hết hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Thông báo Thanh lý tài sản Nhà để xe Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả huyện
Số ký hiệu: 01/TB-HĐTL
Trạng thái: Hết hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 19/10/2022

Văn bản liên quan